Vikingtida, det norrøne, middelalderen

I denne lange lista finst det heilt sikkert noko for vikingvenner og historieinteresserte:

Snorre. Riket bygges. JM Stenersens Forlag 2007. Svært pen: 120,-
Soga om Fridtjov den frøkne. Frå gammalnorsk til nynorsk ved Jon Fosse. Skald 2013, som ny!: 175,-
Theodoricus Munk: Norges historie. Historien om de gamle norske kongene. Historien om danenes ferd til Jerusalem. Aschehoug 1990. Svært interessant, som ny: 200,-
P.A. Munch: Norges Konge-Sagaer fra de ældste Tider indtil anden Halvdeel af det 13de Aarhundrede efter Christi Fødsel. Feilberg & Landmark, Christiania 1881. Gotisk skrift: 220,-
Aslak Liestøl: Runer frå Bryggen. Særtrykk av «Viking» 1963. Utgitt av Det midlertidige Bryggemuseum, Bergen 1964. Sjølvsagt illustrert!: 140,-
Konungs skuggsia (v/Ludvig Holm-Olsen). Universitetsforlaget 1970. Stort sett på norrønt, blyantnotat: 85,-
M.I. Steblin-Kaminskij: Islendingesogene og vi. Samlaget 1975: 95,-
SELD H. R. Ellis Davidson: Nordens gudar och myter. Prisma, Stockholm 1964: 115,-
H. R. Ellis Davidson: Nordisk mytologi. Norsk utgave ved Odd Nordland. Bokklubben 1984: 130,-
Ny lönd og nyr sidur/New Lands New Faith. Christianity and the Vinland Voyages in Medieval Icelandic Manuscripts. Syning Stofunar Arna Magnussonar a Islandi, Reykjavik 2000. Gitt ut på islandsk og engelsk, illustrert: 75,-
Jon Bojer Godal: Kor låg landet som bar namnet Vinland? R&D 2012. Signert av JBG, mange ill. og bilde. Pen!: 160,-
Johannes Brøndsted: The Vikings. Penguin, Baltimore 1965. Ein del bilde: 100,-
Georg Wasmuth Sejersted: Med Leiv Eirikson til Vinland. Blix Forlag, Oslo 1943. Mange ill.: 125,- (Blix var eitt av nazi-forlaga, og det gjer ikkje boka mindre interessant)
Alexander Bugge: Vikingerne. Billeder fra vore Forfædres Liv. Gyldendalske, København og Kristiania 1906. Privat, nyare innbinding, i svært god stand: 250,-
Ole Røsholdt: Vikinger. Illustrert av Morten Myklebust. Gyldendal/Bokklubbens Barn 1993. Pen!: 150,-
L-R Nougier/Knut Ingar Hansen: Vikinger og indianere. Faktum Orfeus, 2000. Nydelege teikningar, fin bok for eldre barn: 150,-
Sverre Mørkhagen: Kristins verden. Om norsk middelalder på Kristin Lavransdatters tid. Cappelen 1995. Illustrert: 185,-
SELD Einar Hovdhaugen: Ekteskap og kjønnsmoral i norsk historie. Samlaget 1976, i serien Norsk kulturarv. Illustrert: 150,-
Ellen Høigård Hofseth (red.): Embla. Glimt av formødrenes historie fra fangststeinalder til senmiddelalder. Illustrert. Kirja Forlag 1993: 145,-
Norske middelalderdokumenter. I utvalg ved Sverre Bagge, Synnøve, Holstad Smedsdal, Knut Helle. Universitetsforlaget 1972, 554 s. Inneheld tekstar frå 1015 til 1540 i opphavleg språkdrakt: 400,-
SELD Jerker Rosen: Medeltidens allmänna historia. Läromedelsförlagen 1971. Fin og interessant!: 100,-
Eirik Øverås: Snorre Sturlason. Norske folkeskrifter nr. 56. Hefta. Noregs Boklag 1941, 60 s.: 85,- (biografi)
Gerhard Fischer: Middelalderen. Universitetets Oldssakssamling. Fabritius 1948, 44 s., illustrert: 70,-
Jardar Skaadel og Sven Erik Skarsbø: Norske kongar og regentar. Samlaget 1998. Med teikningar og bilde, nydeleg og som ny!: 130,-
Mari Kollandsrud: Pilegrimsleden til Nidaros. Gyldendal 1997. Med foto og kart, som ny: 120,-
Anders Hagen: Helleristningar i Noreg. Samlaget 1990. Rikt illustrert: 235,-
Snorre Sturlasson: Kongesoger. Frå Magnus den gode til Magnus Erlingsson. Samlaget 1965: 110,-
Fredrik Paasche: Kong Sverre. Aschehoug 1966, Fontene-bok: 90,- (biografi)
Ågrip or Noregs kongesoger (ved Gustav Indrebø/Arnt Løftingsmo/Bjarne Fidjestøl). Samlaget 1973: 120,-
Sagalitteraturen. Eit utval ved Bjarne Fidjestøl. Fem bind. Samlaget 1984. Eit fint sett!: 400,-

Antikvariatet har også skjønnlitteratur for barn, unge og vaksne om vikingtida og tidleg middelalder, og i dei fleste utgåvene av tidsskriftet Maal og Minne er det artiklar om norrønt språk, skaldekunst og liknande.